Ribe Musikforening

Nyhedsbrev

Generalforsamling i Ribe Musikforenin


Mandag den 4. marts 2018 kl. 19.00 i Kannikegården


Dagsorden:
1. Valg af dirigent / referent


2. Formandens beretning


3. Kassereren aflægger regnskab


4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingent og medlemsbidrag holdes uforandret


5. Indkomne forslag
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 1 uge før


6. Valg til bestyrelse
Bestyrelsen består i øjeblikket af: Birgitte Ebert, Kirsten Beck, Benedikte Moesgaard, Karsten Eskildsen, Kirsten Lund, Benjamin Friis Nielsen og Bo Gunge. På valg er i år Kirsten Beck, Karsten Eskildsen og Bo Gunge. Samtlige er villige til genvalg


7. Valg af revisorer
Revisor i det forløbne år har været Pia Hansen. Bestyrelsen
foreslår genvalg


8. Evt.


OBS Generalforsamlingen starter præcis kl. 19.00 og forventes afsluttet kl. 20.00. Herefter vil der være:


Oplæg ved Karsten Eskildsen:
Skuespillet “Moderen”


Helge Rodes skuespil med ledsagemusik af Carl Nielsen havde premiere på det Kgl. Teater i 1920. Det var en reaktion på Sønderjyllands genforening med Danmark, og de begivenheder der havde ført op til det. Da vi nu nærmer os 100-året for Genforeningen, har vi bedt Ribes Nielsen-specialist om at fortælle om dette lejligheds-skuespil, som bl.a. indeholder sangene “Som en rejselysten flåde” og “Prinsesse Tove af Danmark”


Efter Karsten oplæg afholder vi en musikquiz. Med en præmie til vinderen, selvfølgelig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Mvh: Formand Bo Gunge, Varming Vesterby 35, 6760 Ribe

Copyright © All Rights Reserved

Støttet af: